• Urząd Miasta Zamość

29 listopada 2013 r. – podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Kresowej 24 w Zamościu.

10 stycznia 2014 r. – przekazanie obiektu dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, ul. Orlicz-Dreszera 14 i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6A w Zamościu.

13 października 2015 r.  – podpisanie aneksu do umowy dzierżawy, w którym jedynym dzierżawcą staje się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

  • RPO

19 października 2018 r.  – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

  • PFRON

22.11.2018 r. – Podpisanie mowy o dofinansowanie Projektu w ramach”Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”.

 

  • Zarząd Województwa Lubelskiego

15 kwietnia 2019 r. – Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w istniejącym budynku wraz z jego rozbudową w okresie od dnia zawarcia umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego do 15 grudnia 2019 r. Wartość robót: 1.370.413,13 zł.