Historia i aktualności Projektu „Rodzinny Dom” w Zamościu ul. Kresowa 24
Placówki Stowarzyszenia obejmują edukacją, rehabilitacją i wsparciem społecznym dzieci w wieku od kilku miesięcy przez wiek młodzieńczy i dorosłość, a także świadczymy różnorodną pomoc ich rodzinom.
Przez 28 lat wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu stali się dorosłymi ludźmi. Z powodu ich ciężkiej niepełnosprawności niektórzy z nich nadal potrzebują wsparcia w postaci terapii, rehabilitacji, opieki. Zwłaszcza, że ich rodzice w nieunikniony sposób starzeją się, tracą siły i ..odchodzą.

Dziś nie ma dla ich dorastających i dorosłych już dzieci godnej przyszłości.

Aby im pomóc i być z nimi solidarnym w ich dramatycznie trudnej sytuacji musimy wspólnie zbudować dla nich RODZINNY DOM –kompleks terapeutyczno-opiekuńczy.

Co nam się już udało?

16 lipca 2016 roku po wielu latach starań Stowarzyszenie otrzymało w dzierżawę od Prezydenta Miasta Zamość nieruchomość zabudowaną (pow. budynku 761 m2) o powierzchni 0,3300 ha . Dodatkowo w dniu 1 października 2018 r. RM Zamościa podjęła Uchwałę nr XLV/563/ 2018 o przekazaniu w dzierżawę kolejnych 0,2266 ha nieruchomości , co łącznie stanowi 0,5566 ha.

Nieruchomość znajduje się w doskonałej lokalizacji w sąsiedztwie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II, ciągów komunikacyjnych, sklepów, itp.

19 października 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020 na kwotę 2 600 000,00 PLN.

Wkrótce otrzymamy promesę dofinansowania z PFRON na kwotę 360 000,00 PLN

Dnia 17 października 2018 roku, przy ul. Kresowej 24 odbyła się uroczysta inauguracja budowy Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami „Rodzinny Dom” ul. Kresowa 24. W wydarzeniu udział wzięli znamienici goście: m.in. Ksiądz Biskup Marian Rojek oraz ks. Czesław Koraszyński, Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Magdalena Dołgan – Wiceprezydent Miasta Zamość, Jerzy Dębski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, Andrzej Olborski – Dyrektor PGE Oddział Zamość, Rafał Sapuła – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji a także rodzice, wychowankowie, terapeuci placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Spotkanie otworzyła Małgorzata Pogudz-Kusiak, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia, która przedstawiła zebranym harmonogram prac budowlanych oraz potrzeby Stowarzyszenia w zakresie dofinansowania inwestycji.

Następnie głos zabrał Arkadiusz Bratkowski, który poinformował o przyznanym przez Urząd Marszałkowski Stowarzyszeniu dofinansowaniu w wysokości 2,6 mln zł, na pierwszy etap inwestycji. Jednocześnie w imieniu Zarządu Województwa wręczył Pani Małgorzacie Pogudz-Kusiak oraz Pani Magdalenie Poliwczak, osobom szczególnie zaangażowanym w realizację tworzenia „Rodzinnego Domu” medale „zasłużony dla województwa lubelskiego”.

Następnym punktem programu były występy artystyczne wychowanków Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie. Na zakończenie goście mogli wypróbować poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych wychowanków i pracowników Stowarzyszenia.