Z okazji półmetka budowy 28 września na terenie inwestycji zorganizowano spotkanie prezentujące postęp prac budowlanych powstającego Domu mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (przy ulicy Kresowej 24 w Zamościu) i jednocześnie spotkanie informacyjne połączone z konferencją prasową.

W spotkaniu uczestniczyli:
Maria Król – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu,
Anna Maria Antos – Wiceprezydent Miasta Zamość,
Małgorzata Romanko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
Małgorzata Paprota – dyrektor PFRON Odział w Lublinie,
Małgorzata Pogudz – Kusiak Skarbnik Stowarzyszenia “Krok za krokiem”,
Magdalena Poliwczak – Koordynator Projektu “Pogranicze Równych Szans”,
Zbigniew Żukowski – Rotary Club Zamość.

 

O projekcie „Pogranicze Równych Szans”:

Od 1 października 2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa i organizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych – „Zorza nadziei”, z Krzemieńca (Ukraina) realizują projekt „Pogranicze Równych Szans”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1 Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina.

 

 

 

 

Jego główny celem jest:

  • Budowa centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością w Krzemieńcu na Ukrainie (pierwszego w tym regionie), z którego korzystać będzie ok 80 dzieci z niepełnosprawnościami.
  • Budowa Domu mieszkalnego w Zamościu dla 28 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 950 000,00 euro z czego 750 000,00 dotyczy wydatków po stronie ukraińskiej a 1 200 000,00 po stronie polskiej. Stowarzyszenie jest również zobowiązane pokryć wkład własny w wysokości 240 000,00 euro.

Projekt uzyskał niepełne dofinansowanie ze środków UE (jest ostatnim projektem z listy rezerwowej przeznaczonym do dofinansowania), stanowiące 78% wnioskowanej kwoty.

Stowarzyszenie „Krok za krokiem” uzyskała również dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie pokrycia części wkładu własnego do projektu.

Terminy realizacji:

  • Budowa Centrum w Krzemieńcu – do 30.09.2022
  • Budowa Domu mieszkalnego w Zamościu – do 30.06.2022

Potrzeby:
– wyposażenie nowo wybudowanego Domu mieszkalnego (projekt nie przewiduje kosztów wyposażenia, ze względu na niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania) w związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe.

Darowizny finansowe można wpłacać na konto: 06 2030 0045 1110 0000 0384 5950 | tytuł wpłaty: Darowizna na Rodzinny Dom

Więcej informacji na: www.pogranicze.spdn.pl

Osoba do kontaktu: Kamil Kabasiński (kamil.kabasinski@gmail.com, +48608247039)

 

Media:

kurierzamojski.pl

roztocze.net

lublin.tvp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *