Podpisanie umowy z wykonawcą

17.02.2021 r., podpisana została umowa na wybudowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kresowej 24. Umowa została zawarta pomiędzy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu (Inwestor) a LIDERTECH Sp z o.o. (Wykonawca). Wartość robót to 5 602 350,00 brutto. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2022 r. Roboty budowlane …

Dziękujemy!

Drodzy Darczyńcy, dzięki Państwa wieloletniej pomocy udało nam się zakończyć budowę i 1 marca 2020 roku oddać do użytku I etap Rodzinnego Domu przy ulicy Kresowej 24-Warsztat Terapii Zajęciowej dla aktualnie 40 osób z niepełnosprawnością. Przez kolejne dwa lata wszystkie pozyskane środki będziemy kierować na budowę II etapu Rodzinnego Domu …

Rusza realizacja drugiego etapu budowy Rodzinnego Domu

Szanowni Państwo, Mamy szczególną radość, że w dniu 5 maja – Europejskim Dniu Walki Przeciwko Dyskryminacji i o Równouprawnienie Osób Niepełnosprawnych, możemy przekazać informację niosącą nadzieję. Jest to nadzieja dla dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z Zamojszczyzny, a jednocześnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z Krzemieńca, na …

28.02.2020 r. – Nowa siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rozpoczęły się uroczystości otwarcia nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej, I etapu budowy kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami pn. „rodzinny dom”. Obecnie w Katedrze Zamojskiej trwa msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Mariusza Leszczyńskiego. O 12:30 odbędzie się spotkanie przy ulicy kresowej 24 w Zamościu, przecięcie wstęgi i prezentacja …